Zagęszczanie

Zagęszczanie

Zagęszczarka (np. zagęszczarka wibracyjna, zagęszczarka płytowa, zagęszczarka stopowa) – maszyna stosowana do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni) poprzez proces wibrowania. Elementem roboczym jest płyta metalowa wzbudzana przez układ wibracyjny napędzany silnikiem elektrycznym lub spalinowym.

Układ wibracyjny zagęszczarki zbudowany jest przeważnie z jednego lub z dwóch wałków mimośrodowych umieszczonych bezpośrednio na płycie wibracyjnej w szczelnie zamkniętej obudowie.

Zagęszczarki są powszechnie stosowane przy drobnych pracach budowlanych, zagęszczaniu podłoża przy kładzeniu przewodów, kostki brukowej, naprawach dróg, przy pracach w trudno dostępnych miejscach.

Parametry określające zagęszczarki:

masa zagęszczarki (kg)

  • wymiary płyty roboczej zagęszczarki (mm)
  • częstotliwość wibracji (Hz)
  • wartość siły odśrodkowej (kN)
  • głębokość zagęszczania (cm)
  • prędkość robocza (m/s)

Filtry aktywne